Aktualizace dat Integrovaného registru znečišťování a nová stahovací služba

13.7.2018

Na základě dat z Integrovaného registru znečišťování byla aktualizována mapová služba "Provozovny ohlašovatelů do IRZ" a mapová kompozice "CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2016", nejnovějším přírůstkem jsou data za rok 2016. Nově pak byla vytvořena INSPIRE stahovací služba Provozovny ohlašovatelů do IRZ (WFS) pro data za rok 2016.

IRZ je veřejně přístupná databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách). IRZ každoročně poskytuje ucelený přehled ohlášených látek a jejich množstvích odborné i široké veřejnosti. Je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí, který napomáhá indikovat míru úspěšnosti environmentálních politik a zároveň zvyšuje dostupnost údajů o znečišťování.

English (United States) čeština (Česká republika)