Duben je měsíc pro vyplňování Monitoringu

3.4.2018

Poskytovatelé dat a služeb Národního geoportálu INSPIRE jsou povinni v sekci Monitoring odeslat údaje o zpřístupněných datech a službách. Toto je nutné provést do 30.4.2018 Informace o datech a službách lze jednoduše předvyplnit z metadat , případně z monitoringu odeslaného v minulých letech. Více v nápovědě geoportálu.

 

O jakou povinnost přesně se jedná? § 11b  odstavec 5 zákona 123/1998, o právu na informace o životním prostředí uvádí: 

 

"Povinné subjekty vedou evidenci o veřejném využívání jimi vytvářených, spravovaných, přijímaných nebo aktualizovaných prostorových datech a zpřístupňujízpřístupňují ji Ministerstvu životního prostředí. Způsob vedení evidence a zpřístupňování stanoví prováděcí právní předpis. Evidence je předávána Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím služby na geoportálu vždy do konce února za předchozí kalendářní rok."

English (United States) čeština (Česká republika)