Validátor metadat a služeb Validátor metadat a služeb
Validátor metadat a služeb Validátor metadat a služeb

Pomocí tohoto validátoru můžete ověřit, zda Vaše metadata k datům a službám nebo Vaše prohlížecí služby WMS jsou v souladu s Metadatovým profilem ČR v aktuální verzi 4.2.

Validace metadatových záznamů

1.      Soubor XML - Pokud chcete validovat metadatový záznam dat nebo služby, zvolte "Typ: Metadata" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.      Validovat můžete také přímo metadatový záznam dat nebo služby uložený ve Vašem metadatovém katalogu. Zvolte "Typ: Metadata" a záložku "URL". Vyplňte URL adresu Vašeho metadatového záznamu (jednotlivé metadatové záznamy jsou v katalogu identifikovány pomocí UUID) a klikněte na "Validovat".

Validace prohlížecích služeb WMS

1.      Pro Vaši prohlížecí službu můžete zvalidovat soubor "Capabilities". Tato služba nemusí být spuštěna. V nabídce zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat". 

2.      Pokud chcete zvalidovat běžící prohlížecí službu (WMS), zvolte "Typ: Prohlížecí služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší prohlížecí služby (WMS) a klikněte na "Validovat".

Validace vyhledávacích služeb

1.      V nabídce zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "Soubor". Pomocí tlačítka "Procházet" načtěte požadovaný soubor ve formátu XML a klikněte na "Validovat".

2.      Pokud chcete zvalidovat běžící vyhledávací službu, zvolte "Typ: Vyhledávací služba" a záložku "URL". Zadejte URL adresu Vaší vyhledávací služby a klikněte na "Validovat".

      Výsledky validace

Výsledkem validace je výpis obsahující údaje o úplnosti vyplnění všech položek uvedených v technických požadavcích INSPIRE 

- prošlo - položka je vyplněna,

- chyba - chybí povinná položka,

- výstraha - chybí podmíněně povinná položka,

- upozornění - chybí nepovinná položka.

INSPIRE prohlížecí služba

WMS služba, kterou vytvoříte na mapovém serveru, není INSPIRE prohlížecí služba. U takovéto služby je nutné ručně doeditovat několik položek. Pro vytvoření INSPIRE prohlížecí služby můžete využít vzorovou službu, která je plně kompatibilní s INSPIRE.

English (United States) čeština (Česká republika)