INSPIRE referenční validátor

INSPIRE referenční validátor je nástroj, který pomáhá poskytovatelům dat a národním koordinátorům kontrolovat, zda datové sady, síťové služby a metadata splňují požadavky definované v technických pokynech INSPIRE. Současná verze validátoru obsahuje testovací protokoly pro validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, síťových služeb a dat pro témata přílohy I, II a III Směrnice INSPIRE. Více informací naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 

https://inspire.ec.europa.eu/validator/

 

 Videoukázka validace dat pořízená formou nahrávky při semináři Den s INSPIRE 2021 je umístěn v okně pod tímto textem.

 

 

Validátor API a hromadná validace

Pro vývojáře je k dispozici Validator API, které umožňuje spouštění operací validátoru z vlastních aplikací, a to včetně hromadné validace metadat, dat a služeb Bulk validation tool.

 

Nástroj pro kontrolu propojení zdrojů

Pro otestování správného propojení metadat dat a služeb, je možné využít nástroj Resource linkages checker tool.

 

English (United States) čeština (Česká republika)