Správci sítí Správci sítí

UtilityReport – podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí on-line

 

UtilityReport je webová služba, která výrazně zjednodušuje proces podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, a tak šetří prostředky a čas žadatelů.

Způsoby vstupu do služby UtilityReport:
1) Veřejný přístup – bezplatné použití služby je možné v oblastech s podporou zapojených měst a krajů.
2) Vstup pro registrované uživatele – zpoplatněná varianta využití služby bez územního omezení v celé ČR. Podmínky registrace jsou uvedeny v registračním formuláři.

 

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

 

English (United States) čeština (Česká republika)