Správci sítí Správci sítí

UtilityReport – podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí on-line

 

UtilityReport je webová služba, která výrazně zjednodušuje proces podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, a tak šetří prostředky a čas žadatelů. Podání žádosti prostřednictvím služby UtilityReport je zdarma na území celé ČR.

 

Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

 

English (United States) čeština (Česká republika)