Seznam poskytovatelů pro témata přílohy I
Téma: 1 Souřadnicové referenční systémy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Pravní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 2 Systémy geografických souřadnicových sítí
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 3 Zeměpisná jména
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 4 Územní správní jednotky
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Spolupracující: Ministerstvo vnitra
Poskytovatel dat: Ministerstvo vnitra
Právní předpis: Na základě zákona č. 2/1969 Sb. § 12 odst 1) spadá mezi kompetence Ministerstvo vnitra také i) územní členění státu, j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů.
Téma: 5 Adresy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 6 Parcely
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška); vyhláška č. 358/2013 Sb. , o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 7 Dopravní sítě
Koordinátor: Ministerstvo dopravy
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
Téma: 8 Vodstvo
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
Spolupracující: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 9 Chráněná území
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis: § 15, 25, 28, 33, 35, 36 a 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; § 45a a 45e zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Spolupracující: Ministerstvo kultury
Poskytovatel dat: Národní památkový ústav
Právní předpis: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a novelizace č. 142/2012 Sb.

 

Seznam poskytovatelů pro témata přílohy II
Téma: 1 Nadmořská výška
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 2 Krajinný pokryv
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká informační agentura životního prostředí
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 3 Ortofotografické zobrazení
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Spolupracující: Ministerstvo obrany
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 4 Geologie
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká geologická služba
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:

 

Seznam poskytovatelů pro témata přílohy III
Téma: 1 Statistické jednotky
Koordinátor: Český statistický úřad
Poskytovatel dat: Český statistický úřad
Právní předpis: Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 2 Budovy
Koordinátor: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 3 Půda
Koordinátor: Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel dat: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká geologická služba
Právní předpis:
Téma: 4 Využití území
Koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Český úřad zeměměřický a katastrální
Poskytovatel dat: Český úřad zeměměřický a katastrální
Právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Spolupracující: Krajské úřady
Poskytovatel dat: Krajské úřady
Právní předpis: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Téma: 5 Lidské zdraví a bezpečnost
Koordinátor: Ministerstvo zdravotnictví
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 6 Veřejné služby a služby veřejné správy
Koordinátor: Ministerstvo vnitra
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, krajské úřady a vlastníci technické infrastruktury
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 7 Zařízení pro sledování životního prostředí
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 8 Výrobní a průmyslová zařízení
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Česká informační agentura životního prostředí
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 9 Zemědělská a akvakulturní zařízení
Koordinátor: Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel dat: Ministerstvo zemědělství
Právní předpis: Zákon č. 252/1997 Sb.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 10 Rozložení obyvatelstva – demografie
Koordinátor: Český statistický úřad
Poskytovatel dat: Český statistický úřad
Právní předpis: Zákon č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011; zákon č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021; zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 11 Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky podávající hlášení
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Právní předpis:
Poskytovatel dat: Český hydrometeorologický ústav
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo zdravotnictví, Český báňský úřad
Poskytovatel dat: Ministerstvo zdravotnictví
Právní předpis:
Poskytovatel dat: Český báňský úřad
Právní předpis:
Téma: 12 Oblasti ohrožené přírodními riziky
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 13 Stav ovzduší
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 14 Meteorologické geografické prvky
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 17 Bioregiony
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 18 Stanoviště a biotopy
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 19 Rozložení druhů
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 20 Energetické zdroje
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Téma: 21 Nerostné suroviny
Koordinátor: Ministerstvo životního prostředí
Poskytovatel dat:
Právní předpis:
Spolupracující:
Poskytovatel dat:
Právní předpis:

 

Links
Oficiální evropské stránky INSPIRE The official European INSPIRE site
INSPIRE Roadmap The INSPIRE Roadmap for directive implementation.
EU geoportál The European INSPIRE Geoportal allows the search of spatial data sets and services of all EU Member States under the INSPIRE Directive.
Thematic Clusters The INSPIRE Thematic Clusters Platform is a European Commission initiative with the objective of supporting INSPIRE implementation in the Member States. The platform is divided into nine thematic domains, according to the INSPIRE themes. It is a single entry point for INSPIRE implementers and users to share experiences, best practices, raise questions and resolve issues in their thematic domains.
INSPIRE Registry

The INSPIRE Registry provides a central access point to a wide range of centrally controlled INSPIRE registers. The content of these registers is based on the INSPIRE directive, implementing rules and technical guidelines.

Fing your scope The Find Your Scope application supports data providers with identification of the INSPIRE spatial data themes and spatial object types that are relevant to the dataset(s) they administer. This application is foreseen to be useful especially in situations when datasets fall under two or more INSPIRE data themes.
INSPIRE knihovna The INSPIRE Library contain the most recent versions of the INSPIRE Legislation, Technical Guidance and Framework documents.
Related Activities

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)