Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023

3.7.2023

Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.

Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

Otevřená data jsou kompletně zpřístupněna v Geoprohlížeci https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/


Podívejte se na změny, týkající se síťových služeb.

RASTROVÁ DATA

Základní topografické mapy
Nové služby, nové produkty, k dispozici je jejich WMS i WMTS rozhraní:
https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM/MapServer (JTSK)
https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM (jednotlivé měřítkové úrovně)
https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ZTM_WM/MapServer (Web-Mercator)

Ortofoto
Nové služby, k dispozici je jejich WMS i WMTS rozhraní:
https://ags.cuzk.cz/arcgis1/rest/services/ORTOFOTO/MapServer (JTSK)
https://ags.cuzk.cz/.../rest/services/ORTOFOTO_WM/MapServer (Web-Mercator)
Stávající služby budou fungovat jen do konce letošního roku.


VEKTOROVÁ DATA

ZABAGED®– polohopis a ZABAGED®– výškopis
Nové služby, k dispozici je i WMS a WFS rozhraní:
https://ags.cuzk.cz/.../services/ZABAGED_POLOHOPIS/MapServer
https://ags.cuzk.cz/.../serv.../ZABAGED_VRSTEVNICE/MapServer

Geonames
https://ags.cuzk.cz/.../services/GEONAMES/Geonames/MapServer
Stávající služby budou fungovat ještě 3 měsíce

Přístup je pro všechny služby bez registrace v E-shopu Geoportálu ČÚZK, technické omezení zůstane pouze na počet jednorázově stažených prvků.

 

 

 

 

 

 

English (United States) čeština (Česká republika)