VIDEOZÁZNAM SE SEMINÁŘE „GEOPORTÁL 2.0 – AKTUALIZACE UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ“

17.1.2023

Česká informační agentura životního prostředí zahájila nový rok seminářem k aktualizaci uživatelských požadavků ke geoportálu. Tento seminář se uskutečnil dne 4. 1. 2023 a jeho účastníci se kromě prezenční účasti mohli připojit i online.

 

Videozáznam ze semináře je dostupný pod tímto odkazem.
Výstup z mentimeteru zde.

 

Seminář navazoval na akci, která se konala již v prosinci roku 2019. Tehdy byl jejím výsledkem ucelený seznam uživatelských požadavků, zpracovaných z pohledu státní správy, samosprávy, akademiků a jednotlivých uživatelů. Jelikož už uběhly 3 roky, bylo potřeba původní seznam požadavků na geoportál aktualizovat.

 

O čem se diskutovalo?

 

Potřebují organizace veřejné správy své geoportály?
Co jiného, kromě obvyklého vyhledání dat a zobrazení map, by měly geoportály umět?
Vyhovuje vám současný geoportál?
Nástroje geoportálu, které byste rozhodně do budoucna nepotřebovali.
Nástroje geoportálu, které by i v budoucím řešení měly zůstat.


English (United States) čeština (Česká republika)