Licence Licence

Podle novely zákona 123/1998 Sb. musí být všechna data poskytovaná na geoportálu opatřena licencí. Tato licence neupravuje vztah mezi poskytovatelem dat a správcem geoportálu, ale mezi poskytovatelem dat a uživatelem dat.

Protože jsme si vědomi, že ne každý poskytovatel má vytvořené vlastní licenční smlouvy, připravili jsme pro vás vzorové INSPIRE licence podle nařízení č. 268/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o poskytnutí přístupu k sadám prostorových dat a službám prostorových dat členských států orgánům a subjektům Společenství za harmonizovaných podmínek.

Základní INSPIRE licence (Basic INSPIRE licence) je pro data, která jsou poskytována volně a bez poplatků. Tato licence se využívá v podobě, v jaké je uvedena.

Pokud chcete poskytovat data, ale nemůžete je zpřístupnit k volnému užití a bezplatně, potom použijte Zvláštní INSPIRE licenci (Specific INSPIRE licence). Tato licence obsahuje základní položky včetně alternativních textů například u užívání dat. Tuto licenci si může každý přizpůsobit potřebám svých dat.

INSPIRE licence INSPIRE licence

Základní INSPIRE licence pro e-shop geoportálu

Základní INSPIRE licence CZ

 

České překlady INSPIRE licencí k nařízení č. 268/2010

Základní INSPIRE licence (Basic INSPIRE licence)

Zvláštní INSPIRE licence (Specific INSPIRE licence)

 

Originály INSPIRE licencí k nařízení č. 268/2010

Basic INSPIRE licence

Specific INSPIRE licence

English (United States) čeština (Česká republika)