Nápověda - Moje Nápověda - Moje

Registrace

 

Každý uživatel se může na geoportálu zaregistrovat a tím získat přístup k dalším službám. Stránka registrace je dostupná po kliknutí na tlačítko "Registrace" v pravé horní části geoportálu. Je zobrazen registrační formulář, kde je nutné vyplnit povinná pole červeně orámovaná, zadat ověřovací kód, potvrdit souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů a kliknout na tlačítko "Registrovat". Po registaci je do menu přidána položka MOJE, která obsahuje nástroje pro registrované uživatele.
 

Sekce MOJE je určena pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům.

 • Obsahuje stránky určené pro správu účtu na geoportálu.

 • Umožňuje poskytovatelům správu vlastních datových sad a služeb na geoportálu.

 • Poskytovatelé zde mohou splnit zákonnou povinnost monitoringu.

 

Osobní údaje

 

Aktuálně přihlášený uživatel může na stránce MOJE>OSOBNÍ ÚDAJE změnit své osobní údaje na uživatelském účtu. Zadejte všechny požadované údaje a klepněte na tlačítko "Uložit", pokud si nepřejete změny ukládat, navigujte jednoduše na jinou stránku portálu (např. zpět na předchozí stranu).

 

Povinné údaje – červeně orámované (pouze pokud nejsou vyplněné).

Volitelné údaje – šedě orámované.

Dále v pravé části stránky jsou uvedeny informace o organizaci uživatele, jeho rolích a přiřazených skupinách.

 

Moje organizace
Tato funkcionalita je přístupná pouze pro uživatele s rolí poskytovatel.

Pokud se uživatel nechá ověřit jako poskytovatel, je část informací z "Osobních údajů" spravována v této sekci. Každý poskytovatel může měnit informace o své organizaci (kromě IČO), nastavení se změní pro všechny členy příslušné skupiny.

Moje role
V tomto panelu je seznam všech rolí aktuálně přihlášeného uživatele.

Registrovaní uživatelé mohou získat role:

 • Uživatel - tuto roli má každý registrovaný uživatel na geoportálu, všichni uživatelé s touto rolí mohou vytvářet vlastní kompozice a ukládat je neveřejně na geoportálu a dále je tato role nezbytná pro možnost nakupování dat v e-shopu.

 • Poskytovatel - tuto roli může získat každý uživatel po zaslání žádosti o ověření, tato možnost je určena především pro povinné poskytovatele. Uživatel s touto rolí je oprávněn vytvářet, ukládat a publikovat metadata, mapové kompozice a produkty v e-shopu.

Moje zařazení
Zobrazuje seznam skupin do kterých je uživatel zařazen.

Zobrazuje seznam skupin do kterých je uživatel zařazen. Každý ověřený uživatel s rolí "poskytovatel" je podle IČO automaticky zařazen do odpovídající skupiny, která je zde automaticky zobrazena. Členství v jiných skupinách je podmíněno souhlasem člena této jiné skupiny a přiřadit jej do ní může pouze člen této skupiny s rolí poskytovatel a s IČO odpovídající této skupině.

Moje skupina
Vlastní skupinu mohou získat uživatelé vybraných typů (kromě standardních uživatelů a EU, tedy uživatelé s vyplněným IČO).

Pro vytvoření vlastní kupiny je kromě registrace zapotřebí také ověření uživatele. Do jedné skupiny jsou automaticky zahrnuti všichni uživatelé se stejným IČO a s rolí poskytovatel, tito uživatelé mohou přidávat zadáním emailové adresy uživatele nové členy skupiny (musí být registrováni na geoportálu) a tyto členy také odebírat. Pro zařazení do uživatelské skupiny kontaktujte uživatele skupiny s oprávněním správce skupiny (typicky zaměstnanec odpovídající organizace) a vyžádejte si přístup. Tato funkcionalita umožňuje sdílení záznamů na geoportálu v rámci skupin a je využita zejména ve správě dat, služeb kompozic a v e-shopu.

Uživatele lze přidat klepnutím na tlačítko "Přidat uživatele", zobrazí se dialog, kde je zadána emailová adresa uživatele, kterého chcete přidat a klepněte na tlačítko OK. Systém ověří zadanou emailovou adresu zda existuje a doplní jej do vaší skupiny. Na zadaný mail je zaslána informační zpráva o přidání daného uživatele do vaší skupiny.
Odebrat uživatele je možné klepnutím na ikonu v příslušném řádku uživatele a potvrzením dialogu. Uživateli, který byl odebrán, je o této skutečnosti zaslán informační email. Uživatel nemůže ze skupiny odebrat sám sebe.

Zobrazení členů skupiny:

- aktuálně přihlášený člen skupiny,

- člen skupiny se stejným IČO a rolí poskytovatel,

- člen skupiny, který má jiné IČO nebo nemá roli poskytovatel.

 

Heslo

 

Slouží ke změně přihlašovacího hesla k účtu uživatele. Zadejte staré heslo a dvakrát nové heslo. Systém Vám odešle změněné heslo na Váš email ihned po jeho změně.

 

Diskuse

 

Záložka "Diskuse" slouží registrovaným uživatelům ke komunikaci se správcem geoportálu. Stránka obsahuje tabulku "Diskuse s administrátorem", kde je zaznamenán přehled všech uskutečněných diskusí přihlášeného uživatele. Na pravé straně stránky je panel pro nahlášení nefunkčního obsahu geoportálu.

 

Správa dat

 

Stránka "Správa dat" umožňuje oveřeným poskytovatelům komplexní správu metadatových záznamů datových sad uveřejňovaných na Národním geoportálu INSPIRE. Poskytovatelé, kteří nemají vlastní infrastrukturu pro vytváření služeb nad prostorovými daty mohou na této stránce zažádat o jejich vytvoření prostřednictvím infrastruktury Národního geoportálu INSPIRE.
 

Moje metadata datových sad
Tabulka "Moje metadata datových sad" dat umožňuje oveřeným poskytovatelům vytvářet, ukládat a spravovat metadatové záznamy datových sad uveřejňované na stránkách Národního geoportálu INSPIRE.

Všechna data musí být opatřena metadaty, proto pokud vaše datové sady neobsahují metadata, lze je vytvořit v metadatovém editoru.

"Vytvořit metadata" - odkaz v záhlaví formuláře "Moje datové sady". Slouží pro vytvoření nového záznamu, automaticky se otevře okno s metadatovým editorem. Po uložení se záznam objeví ve formuláři "Moje datové sady".

"Vybrané záznamy" - menu obsahuje funkce pro hromadnou úpravu vybraných záznamů.

Harvestované záznamy - v tabulce jsou uvedeny šedým písmem, v poli "Autor" mají údaj "Harvestováno" a nelze je na geoportálu nijak upravovat.

Záznamy vytvořené na geoportálu - v tabulce jsou uvedeny černým písmem a v pravé části tabulky obsahují ikony pro jejich úpravu.

Ikony pro úpravu metadatových záznamů:

  - Upravit - po kliknutí je otevřen metadatový editor a umožňuje úpravu daného metadatového záznamu.

  - Zveřejnit - umožňuje daný metadatový záznam zveřejnit (po zveřejnění je symbol zeměkoule změněn na "Skrýt").

  - Skrýt - umožňuje daný metadatový záznam skrýt (po zveřejnění je symbol zeměkoule změněn na "Zveřejnit").

  - Sdílet - umožňuje nastavit sdílení daného metadatového záznamu na skupiny, ve kterých je uživatel členem. Jinak je záznam viditelný v tabulce správy metadatových záznamů pouze autorovi.

- Smazat - kliknutím je nevratně smazán daný metadatový záznam.

Kliknutím na konkrétní záznam je ve spodní části formuláře zobrazen detail metadatového záznamu. Pomocí ikon v záhlaví detailu lze metadatový záznam stáhnout ve formě PDF nebo XML .

Požadavky na zveřejnění dat
V pravé části stránky správy dat je formulář pro nahrání dat, která chcete zveřejnit na geoportálu a vytvořit z nich prohlížecí službu (pokud máte vlastní prohlížecí službu, stačí zveřejnit přímo službu).

Pomocí tlačítka " Nahrát data" je zobrazen dialog s formulářem, kde uživatel vyplní povinné položky (zejména je nutné vybrat jeden záznam ze seznamu metadatových záznamů), z lokálního disku vybere datový soubor (zkomprimovaný do formátu ZIP nebo RAR) a klikne na tlačítko "Odeslat k dalšímu zpracování". U požadavků na zpracování dat lze nastavit pomocí ikony "Sdílet" jejich viditelnost i pro ostatní členy vybrané skupiny. Primárně požadavek vidí pouze jeho autor.

Stavy zpracování nahrané datové sady:

Nový - úvodní stav požadavku po nahrání dat na geoportál, je odeslán informační email administrátorovi.

V přípravě - na tento stav je požadavek změněn v okamžiku stažení dat administrátorem. Administrátor nad zaslanou datovou sadou vytvoří službu včetně nového metadatového záznamu.

Připraveno - stav požadavku v okamžiku spuštění služby. Uživatel může pomocí tlačítka "Zobrazit v mapě" danou službu načíst do mapového okna, pomocí "Schválit" nebo pomocí  "Odmítnout".

Odmítnuto - administrátor službu opraví a požadavek je opět převeden do stavu "Připraveno".

Schváleno - služba je připravena k publikaci a čeká na zveřejnění administrátorem.

Publikováno - služba je veřejně publikována. Na stránce "MOJE > SPRÁVA SLUŽEB" služeb v tabulce "Hostované služby" je zobrazen záznam vytvořené služby.

Uzavřeno - poskytování služby bylo ukončeno.

 

Správa služeb

 

Stránka "Správa služeb" umožňuje oveřeným poskytovatelům komplexní správu metadatových záznamů služeb uveřejňovaných na Národním geoportálu INSPIRE. Poskytovatelé, kteří nemají vlastní infrastrukturu pro vytváření služeb nad prostorovými daty mají na této stránce přehled všech hostovaných služeb vytvořených na Národním geoportálu INSPIRE nad jejich prostorovými daty.
 

Moje metadata služeb
Tabulka "Moje metadata služeb" slouží pro vkládání metadat služeb na geoportál. Obsahuje obdobnou funkcionalitu jako tabulka "Moje metadata datových sad" (viz výše).

Kromě výše uvedeného obsahuje tabulka ještě následující funkcionalitu:

"Registrovat službu (vytvořit metadata)" - tlačítko v záhlaví formuláře "Moje služby" slouží pro registraci nových služeb. Otevírá okno "Vytvořit metadata", kde uživatel může vyplnit formulář ručně nebo jej naplnit pomocí importu (v pravé části stránky). Po uložení metadatového záznamu služby je vytvořen záznam služby v tabulce.

- Nastavení harvestingu - tato ikona se u záznamu zobrazí, je-li připojena služba CSW (metadatový katalog). Po kliknutí na tuto ikonu je zobrazen dialog pro nastavení intervalu harvestingu a zadání emailové adresy pro odesílání informačních emailů o harvestovaných položkách.

!!!POZOR ZMĚNA!!! V souvislosti s aktualizací metadatového katalogu, která byla dokončena 15.10.2020, se na geoportálu změnil způsob harvestování katalogových služeb. Dříve registrované katalogové služby jsou nadále harvestovány dle původního nastavení, ale v případě změny odkazu nebo registrace nové služby je nutné kontaktovat administrátora geoportálu na adrese geoportal@cenia.cz. Tlačítko Nastavení harvestingu již není funkční.

- Zobrazit v mapě - pokud je správně uveden odkaz na dokument GetCapabilities mapové služby, je tato služba připojena do mapového okna. 

Hostované služby
Tabulka se seznamem hostovaných služeb slouží poskytovatelům pro přehled všech služeb vytvořených na Národním geoportálu INSPIRE z jejich datových sad.
V pravé části stránky "MOJE>SPRÁVA SLUŽEB" je tabulka se seznamem hostovaných služeb a jejich aktuálním stavem. Tyto služby jsou vytvářeny z dat nahraných v sekci "MOJE>SPRÁVA DAT".

 

Správa kompozic

 

Registrovaní uživatelé mají možnost na geoportálu vytvářet a ukládat mapové kompozice. V nich je uložena informace o rozsahu mapového okna, zobrazených vrstvách a jejich nastavení. V tabulce správy kompozic najde uživatel všechny jím vytvořené nebo s ním sdílené mapové kompozice.

 

Moje mapové kompozice
V tabulce "Moje mapové kompozice" jsou zobrazeny všechny mapové kompozice přihlášeného uživatele. Neveřejné mapové kompozice může vytvářet každý zaregistrovaný uživatel.
Tato tabulka obsahuje obdobnou funkcionalitu jako tabulka "Moje datové sady" (viz výše). Mapové kompozice se vytváří přímo v mapovém okně geoportálu, kde lze aktuálně sestavenou mapovou kompozici uložit pod uživatelským účtem. Více o tvorbě mapových kompozic naleznete v sekci nápovědy Mapy "tvorba vlastních kompozic".

Požadavky na zveřejnění mapových kompozic
Tabulka "Požadavky zveřejnění" slouží k zaslání žádosti o zveřejnění mapové kompozice pro všechny uživatele geoortálu. Žádosti o zveřejnění mapové kompozice jsou schvalovány správcem geoportálu.

Mapové kompozice mohou zveřejňovat pouze ověření uživatelé s rolí poskytovatel. Odesílání požadavků na zveřejnění a kontrolu stavu mapové kompozice je možné provádět v tabulce "Moje mapové kompozice", a to pro každou kompozici jednotlivě pomocí níže uvedených tlačítek:

 

- Zveřejnit - odesílá administrátorovi požadavek na zveřejnění mapové kompozice, kompozice je uvedena v seznamu požadavků v pravé části stránky. Po schválení administrátorem je mapová kompozice přístupná v panelu "Mapové kompozice" u mapového okna a v metadatovém katalogu je dohledatelný její metadatový záznam.

- Zveřejnění již bylo vyžádáno - indikuje stav, že již bylo zažádáno o zveřejnění mapové kompozice, požadavek je možno stornovat v pravé části stránky v seznamu požadavků na zveřejnění.

- Skrýt - umožňuje skrýt mapovou kompozici pro veřejnost (nebude uvedena panelu "Mapové kompozice" vedle mapového okna). Pro opětovné zveřejnění je nutno znovu odeslat požadavek administrátorovi.

 

 

Pokud máte na geoportálu již zaregistrovaná svá metadata a zvolili jste při tvorbě nového záznamu monitoringu "import z metadat", můžete v levé dolní části formuláře v "Přehledu síťových služeb" vybrat konkrétní síťovou službu a systém automaticky vyplní některé údaje v "Podrobnostech síťové služby".

Pokud jste zvolili při tvorbě nového záznamu "neimportovat" nebo chcete upravit automaticky předvyplněné údaje po zvolení síťové služby z "Přehledu síťových služeb" můžete ručně upravit údaje v "Podrobnostech síťové služby".

 

Tabulka s přehledem síťových služeb obsahuje dvě hlavní části:

1. tabulku se seznamem síťových služeb, každý záznam lze editovat v pravé části formuláře nebo smazat (pro editace nebo smazání musíte mít označený konkrétní řádek s názvem síťové služby),

2. formulář pro vytváření nebo editaci síťové služby, který obsahuje:

 • Název služby – vyplňte název síťové služby, tato položka je povinná.

 • Téma INSPIRE – zvolte témata INSPIRE, která tato služba poskytuje (může být i více témat).

 • Typ – zvolte typ služby: vyhledávací (CSW), zobrazovací (WMS), stahovací (WFS), transformační (WPS). Pokud služba není ani jedna z uvedených, ponechte pole prázdné, služba bude označena jako obecná služba prostorových dat.

 • URL – zadejte URL adresu síťové služby.

 • V souladu s 1205/2008 – označte, pokud jsou metadata v souladu s nařízením komise 1205/2008 týkající se metadat.

 • Počet požadavků na službu za rok – zadejte počet požadavků o přístup ke zvolené službě (pokud nesledujete, pokuste se odhadnout).

 • V souladu s 976/2009 – označte, pokud je služba v souladu s nařízením komise 976/2009.

 • Uložit – uloží vyplněné podrobnosti síťové služby. Před tím, než přejdete na další datovou sadu v seznamu, vše vyplněné v „Podrobnosti datové sady“ uložte. Nedochází k automatickému ukládání.

 • Nový záznam – vymaže všechna políčka v podrobnostech síťové služby a umožní vytvořit úplně nový záznam, který je po uložení přidán do seznamu datových sad v levé části formuláře.

Správným vyplněním obou částí formuláře předáváte všechny údaje potřebné pro monitoring a reporting podle zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a jeho související vyhlášky 103/2010 Sb.

Seznam datových sad i síťových služeb lze pro vaši kontrolu uložit jako CSV soubor.

Při návratu zpět do seznamu výkazů monitoringu dbejte na to, aby všechny vámi editované údaje byly uložené. 

 

Nápověda obsahuje návody, jak pracovat s jednotlivými částmi geoportálu.

Mapy

 

Metadata

 

Moje
English (United States) čeština (Česká republika)