Evropský validátor

INSPIRE Reference Validator je nástroj, který pomáhá poskytovatelům dat i národním koordinátorům kontrolovat, zda datové sady, síťové služby a metadata splňují požadavky definované v technických pokynech INSPIRE. Validátor poskytuje podrobné testovací protokoly, které jednoduše informují, jak dobře jsou data, služby nebo metadata vytvořená a co je ještě potřeba vylepšit.
Současná verze validátoru obsahuje validaci metadat podle technických pokynů ve verzi 2.0, síťových služeb a dat pro témata přílohy I, II a III Směrnice INSPIRE.
Více informací naleznete zde.
Pro otestování správného propojení metadat dat a služeb, je možné využít nástroj Resource linkages checker tool.

 

Geoportal

Geoportál vychází z dat, která poskytují členské státy podle směrnice INSPIRE.
Aplikace High-Value datasets poskytuje přehled a přístup k prostorovým datovým sadám vysoké hodnoty a dalším základním datovým sadám (včetně prioritních dat pro eReporting), které spadají do působnosti směrnice o otevřených datech dle souvisejícího prováděcího zákona.
Aplikace INSPIRE Thematic Data poskytuje statistické přehledy o dostupnosti datových sad a také zjednodušený přístup k prohlížení či stahování vybraných datových sad. Data je možné procházet podle členských států nebo podle témat INSPIRE.

 

Tréninkové materiály INSPIRE

Knihovna tréninkových materiálů obsahuje vzdělávací moduly pro různé skupiny uživatelů INSPIRE. Existuje řada zdrojů odborné přípravy, jak od Komise, tak od Evropské agentury životního prostředí, výzkumných projektů a dalších zúčastněných stran. Výběr těchto kurzů je dostupný na vzdělávací platformě Geospatial Knowledge Base. Přístup k těmto INSPIRE materiálům je bezplatný, ale je nutná registrace.

 

Knihovna Good Practice

Knihovna obsahuje následující typy dokumentů:

  • postupy související s implementací INSPIRE, kdy odborníci rozšiřují a vyvíjejí klíčové prvky INSPIRE, aby podpořili potřeby svých komunit, jako jsou rozšířené datové modely;
  • postupy týkající se nástrojů a technik užitečných pro implementaci INSPIRE, které nemusí plně pokrýt všechny požadavky, ale které mohou pomoci propojit INSPIRE s jinými iniciativami, včetně použití různých kódování pro sdílení dat souvisejících s INSPIRE;
  • související s technologiemi, které staví na INSPIRE, ale jdou nad rámec požadavků IR a TG s cílem zlepšit použitelnost / užitečnost infrastruktury (např. sdílením prostorových dat na webu).

 

XML schémata

Technické pokyny datových specifikací INSPIRE definují schémata GML (xml schémata) jako výchozí kódování pro všechna témata prostorových dat INSPIRE. Schémata xml jsou k dispozici v úložišti schémat INSPIRE:

 

Knihovna INSPIRE videí

Knihovna INSPIRE videí poskytuje přístup k INSPIRE relevantním videím a záznamům. Naleznete zde například záznamy webinářů nebo ukázky národních implementací.

 

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
INSPIRE Validator

INSPIRE Validátor poskytuje podrobné testovací zprávy, které pomáhají implementátorům pochopit, jak dobře si vedou jejich data, služby, metadata nebo softwarová řešení (nebo kde mohou být potřebná vylepšení)..

INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

INSPIRE datove modely Datové modely INSPIRE poskytují různé verze (schválené a návrhy) UML modelů INSPIRE, které jsou dostupné v různých formátech.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)