Copyright poskytovatele Copyright poskytovatele

Copyright poskytovatele se zobrazuje v levém dolním rohu mapového okna.

Povinnost uvádět copyright u zobrazených dat a služeb vychází z § 3 písm. 1 vyhlášky č. 103/2010 Sb.:

„Při každém užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech se na viditelném místě uvede označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele. Označením je název nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, copyright nebo označení dat nemající vliv na jejich použitelnost, zejména vodoznak nebo mikroposuny dat.“

Správné zobrazování copyrightu v mapovém okně ale není možné bez Vaší pomoci. U každé zobrazované služby je na straně poskytovatele potřeba upravit položku „Attribution“ v capabilities souboru dané služby.

Příklad publikovaného copyrightu:
<Attribution>
  <Title>© CENIA, česká informační agentura životního prostředí</Title>
    <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://www.cenia.cz"/>
    <LogoURL width="68" height="50">
      <Format>image/png</Format>
      <OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/WMS/services/CENIA/cenia_logo.png"/>
    </LogoURL>
</Attribution>

English (United States) čeština (Česká republika)