Zákon 123/1998 Sb. – Transpozice INSPIRE
V České republice je směrnice INSPIRE transponována novelou zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, která vyšla jako zákon č. 380/2009.
Ministerstvo životního prostředí touto novelou zřizuje Národní geoportál INSPIRE, který široké veřejnosti zpřístupňuje prostorová data týkající se alespoň jednoho z témat přílohy směrnice.
Služby na geoportálu umožňují uživateli vyhledávat, prohlížet a stahovat data. Součástí geoportálu je také služba elektronického obchodu pro placení úhrad za poskytnutí dat, pokud jsou zpoplatněna. Všechna data i služby zpřístupněné na geoportálu musí mít metadata vyplněná v souladu s požadavky INSPIRE. Součástí metadat by měla být také licenční smlouva pro poskytování dat.
Součástí novely je i návrh koordinační infrastruktury pro prostorová data. Koordinační výbor pro INSPIRE (KOVIN) je složen ze zástupců ústředních i územních orgánů veřejné správy a zájmových organizací sdružujících subjekty působící v oblasti prostorových dat.

 

Zákon a jeho novely

 

Vyhláška 103/2010 Sb.
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanovuje:
  • témata prostorových dat;
  • podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech;
  • rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu;
  • lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech a
  • způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.

 

Vyhláška

 

Další novely související s INSPIRE
Zákon č. 380/2009 novelizoval také, kromě zákona 123/1998 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, který je v gesci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

 

Novely

Odkazy
Oficiální evropské stránky INSPIRE Oficiální evropské stránky INSPIRE
EU geoportál EU geoportál umožňuje vyhledávání souborů prostorových dat a služeb všech členských států EU v rámci směrnice INSPIRE včetně jejich prohlížení.
INSPIRE Validator

INSPIRE Validátor poskytuje podrobné testovací zprávy, které pomáhají implementátorům pochopit, jak dobře si vedou jejich data, služby, metadata nebo softwarová řešení (nebo kde mohou být potřebná vylepšení)..

INSPIRE Registry

INSPIRE Registry poskytuje centrální přístupový bod k celé řadě centrálně řízených INSPIRE registrů. Obsah těchto registrů je založen na směrnici INSPIRE, prováděcích pravidlech a technických pokynech.

INSPIRE datove modely Datové modely INSPIRE poskytují různé verze (schválené a návrhy) UML modelů INSPIRE, které jsou dostupné v různých formátech.
INSPIRE knihovna INSPIRE knihovna obsahuje nejaktuálnější verze všech INSPIRE dokumentů.
Související aktivity

   

   

 

English (United States) čeština (Česká republika)