Ověření oprávnění přístupu k vyhrazeným sekcím Ověření oprávnění přístupu k vyhrazeným sekcím

Pokud budete poskytovat data a služby do Národního geoportálu INSPIRE musíte požádat o přidělení zvláštního přístupu. Pro přístup k vyhrazeným sekcím geoportálu je třeba dodat potvrzenou žádost o udělení zvláštního přístupu ke službám a datům Národního geoportálu INSPIRE. Přístup lze zřídit jak pro zástupce státní správy, samosprávy či akademické sféry, tak i pro firmy/OSVČ a fyzické osoby. Pokud chcete zřídit přístup pro více osob z Vaší organizace, můžete podat hromadnou žádost.

PŘED ODESLÁNÍM ŽÁDOSTI MUSÍTE MÍT VYTVOŘENÝ ÚČET BĚŽNÉHO UŽIVATELE PRO KAŽDOU OSOBU V ŽÁDOSTI. U TOHOTO ÚČTU VÁM PO OBDRŽENÍ POTVRZENÉ ŽÁDOSTI UMOŽNÍME VÝŠE ZMIŇOVANÝ ZVLÁŠTNÍ PŘÍSTUP.

Formulář žádosti pro firmu/OSVČ, státní správu, samosprávu či akademickou instituci

Formulář hromadné žádosti pro firmu/OSVČ, státní správu, samosprávu či akademickou instituci

Formulář žádosti pro fyzickou osobu

Vyplněný a potvrzený formulář zašlete poštou na adresu:
GEOPORTÁL
Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63
101 10  Praha 10

nebo do datové schránky CENIA:
ID schránky: wjxibvp  

Zasílaný dokument vždy označte textem GEOPORTÁL.

V případě problémů s datovou schránkou volejte 797 872 011.

English (United States) čeština (Česká republika)